V/v chấn chỉnh việc thực hiện quy định phòng, chống dịch COVID-19
  BÁO CÁO TỔNG KẾT Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung
  V/v Thành lập tổ chức Khuyến học trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kiện toàn BCD xây dựng XHHT giai đoạn 2021-2025.
  V/v một số hoạt động trong tình hình mới của dịch Covid - 19
  Vv tuyên truyền, vận động các hộ gia đình gỡ bỏ lồng sắt “chuồng cọp” tạo lối thoát nạn.
  V/v Phân bổ vắc xin đợt 9 các xã, thị trấn
  GIẤY MỜI Dự họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19
  V/v cung cấp thông tin xây dựng cuốn Niên giám Quốc hội, Chính phủ khóa XV và HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026
  V/v góp ý phương án đáp ứng khi có 3.000 người mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
  V/vgóp ý Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025
  CÔNG ĐIỆN Về việc Chủ động ứng phó diễn biến cơn bão số 6 và mưa lớn
  BÁO CÁO Tình hình tổ chức đấu thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trên địa bàn huyện Đức Thọ
  V/v đề xuất mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm Chương trình tổng thể CCHC tỉnh giai đoạn 2021-2030
  V/v khắc phục các tồn tại sau kiểm tra công tác VTLT tại các xã, thị trấn 8 tháng đầu năm 2021
  V/v Thống nhất Danh mục và Khung năng lực vị trí việc làm sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo bậc học mầm non và phổ thông
  Về việc tổ chức dạy học trực tiếp trong tình hình mới
  QUYẾT ĐỊNH Về việc biệt phái viên chức giáo dục Nguyễn Trọng Luật
  QUYẾT ĐỊNH Về việc biệt phái viên chức giáo dục Lê Hồng Quân
  QUYẾT ĐỊNH Về việc biệt phái viên chức giáo dục Nguyễn Văn Dũng
  QUYẾT ĐỊNH Về việc biệt phái viên chức giáo dục Phạm Bá Tĩnh