Tiếp công dân định kỳ tháng 12
  ban hành quy chế lực lượng dân phòng
  Thông báo Tiếp công dân định kỳ tháng 12
  về việc báo cáo tình hình cấp thẻ BHYT cho Người cao tuổi
  Đóng góp vào Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu nhi
  Báo cáo Kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 của huyện Đức Thọ
  V/v báo cáo kết quả xác định hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình cuối năm 2023
  Thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm
  V/v phối hợp tổ chức các phiên Sàn giao dịch việc làm lưu động năm 2023
  Góp ý Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  V/v đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ năm 2023
  V/v đề nghị góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên bàn huyện
  Cung cấp thông tin tài khoản lệ phí, tài khoản tiếp nhận lệ phí đănng ký kinh doanh
  Giải tỏa hành lang ATGT đường tỉnh lộ ĐT.554
  Báo cáo chương trình chuyển đổi số trong NTM, chương trình môi trường nước sạch và ATTP
  Triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh trên gia súc, gia cầm
  Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ năm 2024
  V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Bảng danh mục chức danh, chức vụ
  Quyết định Công nhận Danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2023 thuộc xã Thanh Bình Thịnh
  Quyết định Công nhận Danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2023 thuộc xã Yên Hồ
  Quyết định Công nhận Danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2023 thuộc xã Bùi La Nhân
  Quyết định Kiện toàn BCĐ 24 huyện Đức Thọ
  Về việc thành lập đoàn nghiệm thu hỗ trợ xây dựng mô hình xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn; lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt thiết bị composite; phá bỏ công trình vệ sinh 02 ngăn để xây dựng công trình vệ sinh tự hoại trên địa bàn huyện Đức Thọ năm 2023
  Công văn V/v đánh giá, nhận xét, xếp loại tập thể và cá nhân năm 2023
  V/v cung cấp thông tin phục vụ trả lời các kiến nghị của cư tri gửi đến Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVIII
  V/v bổ sung một số mô hình điểm triển khai thực hiện Đề án 06
  Về việc thẩm định và phê duyệt Điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đức Thọ
  V/v cho ý kiến đối với “Đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với các dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao”
  Giấy mời tập huấn cho kế toán trường học về các khoản thu không dùng tiền mặt
  V/v Đề nghị bó gọn cáp viễn thông