vnavGazetteDocsByMonth;vnavDocumentsByTimeRange;vnavDocumentsByAgency;vnavDocumentsByType;vnavDocumentsByArea0
Văn bản trong tháng Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 3 văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


21/TB-UBND02/10/2023UBND xã Thanh Bình ThịnhThông báo kết luận tháng 10 , năm 2023 của chủ tịch UBND xã


115/TTr-UBND02/10/2023UBND xã Quang VĩnhTờ trình về việc giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng44/KH- UBND02/10/2023UBND xã Thanh Bình ThịnhTổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 trên địa bàn xã