153/BC-UBND
Chi tiết văn bản
153/BC-UBND
Về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ Hệ Thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn xã năm 2022
Ngày ban hành 19/05/2022
Người ký Nguyễn Khắc Chiến
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND xã Thanh Bình Thịnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước