16/TB-UBND
Chi tiết văn bản
16/TB-UBND
Thông báo báo nhiệm vu tháng 9
Ngày ban hành 05/09/2022
Người ký Đoàn Ngọc Hường
Chức vụ Chủ tịch UBND xã
Cơ quan ban hành UBND xã Thanh Bình Thịnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước