24/BC-UBND
Chi tiết văn bản
24/BC-UBND
Báo cáo tháng 8 kế hoạch tháng 9
Ngày ban hành 07/09/2022
Người ký Đoàn Ngọc Hường
Chức vụ Chủ tịch UBND xã
Cơ quan ban hành UBND xã Thanh Bình Thịnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước