26/BC-UBND
Chi tiết văn bản
26/BC-UBND
báo cáo công tác CCHC 9 tháng nhiệm vụ trong tâm 3 tháng cuối năm 2022
Ngày ban hành 19/09/2022
Người ký Đoàn Ngọc Hường
Chức vụ Chủ tịch UBND xã
Cơ quan ban hành UBND xã Thanh Bình Thịnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước