1/CT-UBND
Chi tiết văn bản
1/CT-UBND
Chương trinh kế hoạch công tác năm của UBND xã
Ngày ban hành 27/05/2022
Người ký Đoàn Ngọc Hường
Chức vụ Chủ tịch UBND xã
Cơ quan ban hành UBND xã Thanh Bình Thịnh
Phân loại Chương trình
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước