35/KH-UBND
Chi tiết văn bản
35/KH-UBND
Kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông
Ngày ban hành 16/06/2022
Người ký Đoàn Ngọc Hường
Chức vụ Chủ tịch UBND xã
Cơ quan ban hành UBND xã Thanh Bình Thịnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước