33/KH-UBND
Chi tiết văn bản
33/KH-UBND
Triển khai công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông - năm 2022
Ngày ban hành 13/05/2022
Người ký Đoàn Ngọc Hường
Chức vụ Chủ tịch UBND xã
Cơ quan ban hành UBND xã Thanh Bình Thịnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước