30/KH-UBND
Chi tiết văn bản
30/KH-UBND
Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Thanh Bình Thịnh
Ngày ban hành 06/04/2022
Người ký Đoàn Ngọc Hường
Chức vụ Chủ tịch UBND xã
Cơ quan ban hành UBND xã Thanh Bình Thịnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước