22/BC-UBND
Chi tiết văn bản
22/BC-UBND
Báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hiện nhiệm vụ
Ngày ban hành 09/08/2022
Người ký Đoàn Ngọc Hường
Chức vụ Chủ tịch UBND xã
Cơ quan ban hành UBND xã Thanh Bình Thịnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước