707/KH-UBND
Chi tiết văn bản
707/KH-UBND
Kế hoạch Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 – 2023 trên địa bàn huyện Đức Thọ
Ngày ban hành 30/03/2023
Người ký Hoàng Xuân Hùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND huyện Đức Thọ
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước