Quản lý văn bản và điều hành
  • IconThời gian ban hành
    • Các năm khác
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND huyện Đức Thọ. Tổng biên tập: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Thị trấn Đức Thọ - huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: ; Fax: