0 106
Theo cơ quan ban hành văn bản: UBND xã Thanh Bình Thịnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 106  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


29/KH- UBND14/04/2023UBND xã Thanh Bình ThịnhTổ chức tuyền truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với hộ gia đình, hộ kinh doanh trên địa bàn xã Thanh Bình Thịnh


27/KH- UBND14/03/2023UBND xã Thanh Bình ThịnhKế hoạchTheo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, ngành trên địa bàn xã năm 2023


23/KH- UBND13/03/2023UBND xã Thanh Bình Thịnhkế hoach duy trì hệ thống chất lượng ISO 2023


25/KH- UBND13/03/2023UBND xã Thanh Bình ThịnhKế hoạch đào tạo cán bộ , công chức năm 2023


26/KH- UBND13/03/2023UBND xã Thanh Bình ThịnhKH tự kiểm tra CCHC, VTLT, thi đua khen thưởng năm 2023


21/KH- UBND07/03/2023UBND xã Thanh Bình ThịnhKê hoạch Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2023


20/KH- UBND02/03/2023UBND xã Thanh Bình ThịnhKê hoạch Thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”


2//TB-UBNB08/02/2023UBND xã Thanh Bình ThịnhLịch tiếp công dân


8/QĐ- UBND08/02/2023UBND xã Thanh Bình ThịnhQuyết định về việc kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật


9/QĐ- UBND08/02/2023UBND xã Thanh Bình ThịnhQuyết định về việc kiện toàn tổ công tác rà soát, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2023


11/QĐ- UBND08/02/2023UBND xã Thanh Bình ThịnhQuyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước thôn, xóm


12/QĐ- UBND08/02/2023UBND xã Thanh Bình ThịnhQuyết định xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật năm 2023


13/QĐ- UBND08/02/2023UBND xã Thanh Bình ThịnhQuyết định kiện ban tiếp công dân


4/QĐ- UBND01/02/2023UBND xã Thanh Bình ThịnhQuyết định về việc ban hành kế hoạch CCHC xã Thanh Bình Thịnh năm 2023


19/KH- UBND20/01/2023UBND xã Thanh Bình ThịnhkẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG THI ĐUA THỰC HIỆN KHNN NĂM 2023
17/KH- UBND20/01/2023UBND xã Thanh Bình ThịnhThực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội


9/KH- UBND19/01/2023UBND xã Thanh Bình ThịnhCông khai văn bản QPPL và văn bản hành chính năm 2023


10/KH- UBND19/01/2023UBND xã Thanh Bình ThịnhTriển khai công tác tự kiểm tra, xử lý rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2023


12/KH- UBND19/01/2023UBND xã Thanh Bình ThịnhTuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù trên địa bàn xã năm 2023


13/KH- UBND19/01/2023UBND xã Thanh Bình ThịnhKế hoạch Tổ chức định kỳ tiếp xúc , đối thoại với nhân dân tại UBND xã năm 2023


14/KH- UBND19/01/2023UBND xã Thanh Bình ThịnhKế hoạch xây dựng tủ sách pháp luật năm 2023


7/QĐ-UBND19/01/2023UBND xã Thanh Bình ThịnhQuyết định về việc kiện toàn, bổ sung Hội đồng phối hợp PBGDPL xã năm 2023


7/KH- UBND19/01/2023UBND xã Thanh Bình ThịnhPhổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn năm 2023


11/KH- UBND19/01/2023UBND xã Thanh Bình ThịnhCông tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã Thanh Bình Thịnh năm 2023


15/KH- UBND19/01/2023UBND xã Thanh Bình ThịnhKế hoạch rà soát hương ước, quy ước năm 2023


16/KH- UBND19/01/2023UBND xã Thanh Bình ThịnhTriển khai Luật tiếp cận thông tin


2/BC-UBND16/01/2023UBND xã Thanh Bình ThịnhBáo cáo công tác QP- AN- Tư pháp năm 2023


3/QĐ- UBND16/01/2023UBND xã Thanh Bình ThịnhQuyết định điều động tổ tuần tra bảo đảm ANTT bảo vệ tết nguyên đán quý mão năm 2023


3/KH- UBND16/01/2023UBND xã Thanh Bình ThịnhKế hoạch công tác tư pháp năm 2023


4/KH- UBND16/01/2023UBND xã Thanh Bình ThịnhKế hoạch thực hiện Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh