0 64
Theo cơ quan ban hành văn bản: UBND xã Thanh Bình Thịnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 64  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
26/BC-UBND19/09/2022UBND xã Thanh Bình Thịnhbáo cáo công tác CCHC 9 tháng nhiệm vụ trong tâm 3 tháng cuối năm 2022


200/QĐ-UBND16/09/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá lại các vườn mẫu đã xây dựng đạt chuẩn từ năm 2020 đến nay trên địa bàn xã


24/BC-UBND07/09/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhBáo cáo tháng 8 kế hoạch tháng 9


16/TB-UBND05/09/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhThông báo báo nhiệm vu tháng 9


189/QĐ-UBND16/08/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhThành lập đoàn nghiệm thu xây dựng hố xử lý nước thải tại hộ gia đình, cụm dân cư, và hộ nghèo, cận nghèo, gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có người tàn tật phá bỏ công trình vệ sinh 2 ngăn để xây dựng công trình tự hoại trên địa bàn xã Thanh Bình Thịnh


190/QĐ-UBND16/08/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhThành lập tổ kiểm tra an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã Thanh Bình Thịnh


22/BC-UBND09/08/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhBáo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hiện nhiệm vụ


36/KH-UBND20/06/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhThành lập Câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình” và Câu lạc bộ “ Gia đình 5 có – Nông thôn mới kiểu mẫu”


35/KH-UBND16/06/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhKế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông


1/CT-UBND27/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhChương trinh kế hoạch công tác năm của UBND xã


153/BC-UBND19/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ Hệ Thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn xã năm 2022


136/QĐ-UBND16/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thôn Bình Tân


48/QĐ-UBND16/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhThành lập các Tổ quản lý, giám sát, giúp đỡ người bị tâm thần, người có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá” địa bàn xã Thanh Bình Thịnh


128/QĐ-UBND13/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thôn Quang tiến


127/QĐ-UBND13/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thôn Đại Liên


126/QĐ-UBND13/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thôn Thanh Đình


125/QĐ-UBND13/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thôn Xóm Mới


124/QĐ-UBND13/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thôn Thanh Trung


123/QĐ-UBND13/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thôn Đại Lợi


33/KH-UBND13/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhTriển khai công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông - năm 2022


130/QĐ-UBND13/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thôn Gia Thịnh


136/QĐ-UBND13/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thôn Đồng Cần


132/QĐ-UBND13/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thôn Bình Tiến B


133/QĐ-UBND13/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thôn Bình Tiến A


134/QĐ-UBND13/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thôn Bình Hà


135/QĐ-UBND13/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thôn Bình Định


129/QĐ-UBND13/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thôn Quang Chiêm


103/QĐ-UBND06/04/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc kiện toàn Tổ công tác và Tổ giúp việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030


30/KH-UBND06/04/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhTriển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Thanh Bình Thịnh


28/KH-UBND25/03/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhTriển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp