0 55
Theo cơ quan ban hành văn bản: UBND xã Thanh Bình Thịnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 55  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


1/CT-UBND27/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhChương trinh kế hoạch công tác năm của UBND xã


153/BC-UBND19/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ Hệ Thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn xã năm 2022


136/QĐ-UBND16/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thôn Bình Tân


48/QĐ-UBND16/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhThành lập các Tổ quản lý, giám sát, giúp đỡ người bị tâm thần, người có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá” địa bàn xã Thanh Bình Thịnh


128/QĐ-UBND13/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thôn Quang tiến


127/QĐ-UBND13/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thôn Đại Liên


126/QĐ-UBND13/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thôn Thanh Đình


125/QĐ-UBND13/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thôn Xóm Mới


124/QĐ-UBND13/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thôn Thanh Trung


123/QĐ-UBND13/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thôn Đại Lợi


33/KH-UBND13/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhTriển khai công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông - năm 2022


130/QĐ-UBND13/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thôn Gia Thịnh


136/QĐ-UBND13/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thôn Đồng Cần


132/QĐ-UBND13/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thôn Bình Tiến B


133/QĐ-UBND13/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thôn Bình Tiến A


134/QĐ-UBND13/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thôn Bình Hà


135/QĐ-UBND13/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thôn Bình Định


129/QĐ-UBND13/05/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thôn Quang Chiêm


103/QĐ-UBND06/04/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc kiện toàn Tổ công tác và Tổ giúp việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030


30/KH-UBND06/04/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhTriển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Thanh Bình Thịnh


28/KH-UBND25/03/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhTriển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp


8/TB-UBND25/03/2022UBND xã Thanh Bình Thịnhvề việc tập trung phòng trừ bệnh đạo ôn trên cây lúa vụ Xuân 2022


15/KH-UBND25/03/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhKế hoạch phòng chống dịch tả lợn châu phi năm 2022


14/KH-UBND25/03/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhKế hoạch phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm năm 2022


97/QĐ-UBND25/03/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập đội Tuần tra, canh gác đê năm 2022


98/QĐ-UBND25/03/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập đội xung kích Phòng, chống thiên tai xã Thanh Bình Thịnh


99/QĐ-UBND25/03/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhPhê duyệt Phương án Phòng ngừa, ứng phó với bão mạnh, siêu bão năm 2022 trên địa bàn xã Thanh Bình Thịnh


101/QĐ-UBND25/03/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhVề việc thành lập Hội đồng tư vấn đất đai xã Thanh Bình Thịnh năm 2022


3/BC-UBND18/03/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhBáo cáo tình hihf thực hiện thông tư số 01/2022/TT-BTP,Triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp về thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, Công điện số 104/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ


93/QĐ-UBND16/03/2022UBND xã Thanh Bình ThịnhQuyết định tuyên truyền viên PBGDPL