0 21
Theo cơ quan ban hành văn bản: UBND xã Tùng Châu Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 21  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


281/TTr-UBND09/11/2022UBND xã Tùng ChâuVề việc báo giảm đối tượng hưởng chế độ BTXH


282/QĐ-UBND09/11/2022UBND xã Tùng ChâuQuyết định công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình thể thao năm 2022


283/QĐ-UBND09/11/2022UBND xã Tùng ChâuQuyết định công nhận danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm ( 2020-2022)


278/TTr-UBND07/11/2022UBND xã Tùng ChâuTờ trình về việc xét, đề nghị công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa năm 2022


279/TTr-UBND07/11/2022UBND xã Tùng ChâuTờ trình về việc đề nghị xét tặng giấy khen khu dân cư văn hóa năm 2022


280/TTr-UBND07/11/2022UBND xã Tùng ChâuVề việc phê duyệt kết quả hộ nghèo, cận nghwof, hộ trung bình cuối năm 2022


277/TB-UBND01/11/2022UBND xã Tùng ChâuTờ trình về việc sửa chữa phần mái tại Thượng Điện và Hạ Điện Chùa Vền xã Tùng Châu


274/TTr-UBND31/10/2022UBND xã Tùng ChâuTờ trình về việc xin khôi phục Đền Kim Thịnh xã Tùng Châu


276/QĐ-UBND31/10/2022UBND xã Tùng ChâuQuyết định về việc thành lập Ban lễ nghi đền Kim Thịnh xã Tùng Châu ( Gửi lại bản chuẩn)


267/QĐ-UBND05/10/2022UBND xã Tùng ChâuQuyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình năm 2022


268/TB-TTVHTT05/10/2022UBND xã Tùng ChâuHướng dẫn về việc bình xét, công nhận Danh hiệu " Gia đình văn hóa", " Thôn văn hóa", " Tổ dân phố văn hóa"; đánh giá " Gia đình thể thao" năm 2022


265/BC-UBND29/09/2022UBND xã Tùng ChâuBáo cáo hoạt động VHTT - TDTT 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2022


266/TTr-UBND29/09/2022UBND xã Tùng ChâuBổ sung mục tiêu năm 2022


264/KH-UBND26/09/2022UBND xã Tùng Châukế hoạch điềutra hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông lam ngư nghiệp có mức sống trung bình cuối năm 2022


252/BC-UBND11/08/2022UBND xã Tùng ChâuBáo cáo rà soát thủ tục hành chính


249/KH-UBND05/08/2022UBND xã Tùng ChâuKế hoạch khắc phục tồn tại hạn chế trong công tác CCHC, VTLT, thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm239/BC-UBND16/06/2022UBND xã Tùng ChâuCông tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm


227/KH-UBND25/05/2022UBND xã Tùng Châukế hoạch duy trì và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn 9001:2015


229/BC-UBND25/05/2022UBND xã Tùng ChâuBáo cáo giám sát quản lý đất


224/KH-UBND19/05/2022UBND xã Tùng ChâuKế hoạch thực hiện nghị quyết số 06/NQ-HU ngày 25/11/2021 của BCH đảng bộ huyện về " Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đức Thọ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển"


225/KH-UBND21/02/2022UBND xã Tùng Châukế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính