0 9
Theo cơ quan ban hành văn bản: UBND xã Lâm Trung Thủy Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 9  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu42/BC-UBND30/09/2022UBND xã Lâm Trung ThủyTổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi thi hành pháp luật8/QĐ-UBND26/01/2022UBND xã Lâm Trung ThủyVề việc giao chỉ tiêu xây dựng NTM
583/QĐ-UBND16/11/2021UBND xã Lâm Trung ThủyThành lập ban giải phóng hành lang ATGT564/QĐ-UBND09/11/2021UBND xã Lâm Trung Thủykết quả bình xét gđvh, GĐTT năm 202132/KH-UBND09/11/2021UBND xã Lâm Trung ThủyThực hiện chỉ tiêu nhà nước năm 2021 và kế hoạch năm 2022128/TTr-UBND04/11/2021UBND xã Lâm Trung ThủyPhê duyệt đường trục xã 10 xã Lâm Trung Thủy17/HĐPHPBGDPL29/10/2021UBND xã Lâm Trung ThủyTuyên truyền văn bản pháp luật tháng 11

0/QĐ-UBND22/01/2021UBND xã Lâm Trung Thủyquyết định thành lập ban chỉ đạo đại hội TDTT năm 2021

23/QĐ-UBND20/01/2021UBND xã Lâm Trung Thủyquyết định thành lập ban tổ chức đại hội TDTT năm 2021