0 20
Theo cơ quan ban hành văn bản: UBND xã Đức Lạng Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 20  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


31/KH-UBND17/04/2023UBND xã Đức Lạngkế hoạch dân vận chính quyền


27/QĐ-UBND20/03/2023UBND xã Đức LạngBan hành quy chế dân chủ cơ sở

21/KH-UBND14/03/2023UBND xã Đức LạngKH Theo giỏi thi hành pháp luật năm 2023


20/KH-UBND13/03/2023UBND xã Đức LạngKế hoach tuyên truyền cải cách hành chính
17/CV-UBND08/03/2023UBND xã Đức LạngCông văn tuyên truyền tháng 3 Thông tin chính sách pháp luật T3


15/CV-UBND28/02/2023UBND xã Đức LạngGiải tỏa HLAT giao thông


15/KH-UBND20/02/2023UBND xã Đức LạngKế hoạch công khai VB QPPL năm 2023
10/CV-UBND16/02/2023UBND xã Đức LạngCông văn tuyên truyền tháng 2


3/TB-UBND16/02/2023UBND xã Đức LạngThông báo Lịch tiếp công dân năm 2023 xã Đức Lạng


7/QĐ-UBND09/02/2023UBND xã Đức LạngQuyết định thành lập tổ tự kiểm tra công tác CCHC năm 2023


11/KH-UBND09/02/2023UBND xã Đức Lạngkế hoạch tự kiểm tra công tác CCHC năm 202310/KH-UBND07/02/2023UBND xã Đức LạngKe hoach khac phuc CCHC năm 2022


8/KH-UBND10/01/2023UBND xã Đức LạngKe hoach phát động phong trao thi đua năm 2023


4/KH-UBND10/01/2023UBND xã Đức LạngKê hoach ATTP năm 2023


6/KH-UBND10/01/2023UBND xã Đức Lạngkế hoạch phat động phong trao thi đua
2/CV-UBND10/01/2023UBND xã Đức LạngThông tin pháp luật tháng 01/2023

2/KH-UBND07/01/2023UBND xã Đức Lạngkế hoạch mừng Đảng, mừng Xuân Quý mão 2023135/QĐ-UBND26/11/2022UBND xã Đức LạngGửi lại Quyết định Công nhận hộ nghèo, cận nghèo, hộ thu nhập trung bình năm 2023
51/CV-UBND03/11/2022UBND xã Đức LạngCông văn vv Kê khai chăn nuôi


96/QĐ-UBND28/07/2022UBND xã Đức LạngQuyết định khen thưởng công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thôn xóm